Sakura Gakuin Sub-Units


Heavy Music Club (Juuonbu)

UNIT NAME

BABYMETAL

MEMBERS

2010-2012 Nendo: Suzuka Nakamoto, Yui Mizuno, Moa Kikuchi (Active outside Sakura Gakuin)


Baton Club (Batonbu)

UNIT NAME

Twinklestars

MEMBERS

2010-2011 Nendo: Ayami Muto, Iida Raura, Marina Horiuchi, Nene Sugisaki, Hinata Sato, Yui Mizuno, Moa Kikuchi

 

2014 Nendo: Yui Mizuno, Moa Kikuchi, Yunano Honjyo, Sara Kurashima, Aiko Yamaide


Cooking Club (Kukkingubu)

UNIT NAME

Mini Patissier

MEMBERS

2010 Nendo: Iida Raura (Red), Marina Horiuchi (Yellow), Nene Sugisaki (Green)

 

2011-2014 Nendo: Hana Taguchi (Red), Yui Mizuno (Yellow), Moa Kikuchi (Green)

 

2015 Nendo: Aiko Yamaide (Red), Momoko Okazaki (Yellow), Marin Hidaka (Green)


Newspaper Club (Shinbunbu)

UNIT NAME

Scoopers

MEMBERS

2010-2011 Nendo: Ayaka Miyoshi, Airi Matsui


Tennis Club (Tenisubu)

UNIT NAME

Pastel Wind

MEMBERS

2012 Nendo: Nene Sugisaki, Marina Horiuchi, Hana Taguchi, Yunano Honjyo

 

2013 Nendo: Nene Sugisaki, Hana Taguchi, Yunano Honjyo, Saki Ooga


Go Home Club (Kitakubu)

UNIT NAME

Sleepiece

MEMBERS

2010-2013 Nendo: Iida Raura (Pink), Marina Horiuchi (Yellow), Nene Sugisaki (Green)

 

2015 Nendo: Maaya Asou (Pink), Saki Ooga (Yellow), Mirena Kurosawa (Blue)

 

2016 Nendo: Maaya Asou (Pink), Kano Fujihira (Yellow), Mirena Kurosawa (Blue)


Science Club (Kagakubu)

UNIT NAME

Kagaku Kyumei Kiko Logica?

MEMBERS

2012-2013 Nendo: Marina Horiuchi (MaRi7), Hinata Sato (Hi7TA), Rinon Isono (RiNon)

 

2015 Nendo Ver 1.2: Rinon Isono (RiNon), Sara Kurashima (SaRA), Megumi Okada (Mg3)

 

2016 Nendo 2.0: Sara Kurashima, Megumi Okada, Momoko Okazaki


Pre Wrestling Club (Puroresu doko-kai)

UNIT NAME

Pro Wrestling Circle

MEMBERS

2014 Nendo: Hana Taguchi, Rinon Isono


Purchasing Club (Koubaibu)

UNIT NAME

Koubaibu

MEMBERS

2014 Nendo: Yunano Honjyo, Saki Shirai

 

2015 Nendo: Saki Shirai, Soyoka Yoshida

 

2016 Nendo: Tsugumi Aritomo, Soyoka Yoshida